Prijavi lokaciju

Želite da se vaša škola sporta, sportski objekat ili usluge koje nudite nađu u našem adresaru? Prijavite svoju lokaciju potpuno besplatno!

Pažljivo popunite osnovne podatke o svojoj lokaciji, jer će ono što unesete biti objavljeno u našem adresaru. SportSport.ba zadržava pravo da ne objavi podatke o lokaciji, te da kontaktira prijavljivača ukoliko se pojavi sumnja u tačnost podataka. Želite li da vaša lokacija bude istaknuta u odnosu na ostale adrese u adresaru? Razmislite o našoj Premium adresi!

  • PODACI O LOKACIJI
  • KONTAKT PRIJAVLJIVAČA
  • Ja sam ovlašten da predstavljam gore navedenu kompaniju.
  • Zainteresovan sam za zakup Premium adrese u adresaru po cijeni od 500KM (+PDV) godišnje. Želim da me vaše osoblje kontaktira vezano za zakup.


Idealana za male oglašivače

Premium adresa

Želite li da vaša adresa uvijek bude na vrhu kategorije? Želite li opšriniju stranicu u okviru portala SportSport.ba? Premium adresa je pravi izbor.

Cijena od samo 500KM(+PDV) godišnje uključuje:

1. Pozicioniranje Premium adrese na vrh kategorije kojoj pripada (izuzetno, više premium adresa u okviru jedne kategorije biće raspoređeni slučajnom metodom odabira).

2. Podstranica Premium adresa sa detaljnim opisom, kontaktima, adresom, mapom i fotogalerijom

3. Mogućnost dodavanja vijesti unutar podstranice Premium adrese. Vijesti se pojavljuju i na naslovinici rubrike "Trening" na portalu SportSport.ba

4. Naslovi i linkovi na vaše vijesti na naslovnici portala SportSport.ba

5. Tekstualna reklama sa linkom na Premium adresu u rotaciji sa ostalim Premium adresama na svim stranicama vijesti unutar portala SportSport.ba (ukupno cca 6.000.000 prikazivanja u mjesecu).