Let's Do It: Čišćenje terena na Igmanu i Bjelašnici

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Let's Do It: Čišćenje terena na Igmanu i Bjelašnici

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine kao specijalni partner na projektu „Let's Do It - milion sadnica za 1 dan“, je sa Udruženjem građana „Ruke“ i volonterima sproveo čišćenje terena oko olimpijskih borilišta na Igmanu i Bjelašnici što je prva od tri faze ovog velikog projekta.

Udruženje građana “Ruke” ima veliko iskustvo i zavidne rezultate na ovakvoj vrsti projekata kao i u radu sa volonterima. Projekat, pored čišćenja olimpijskih terena, podrazumjeva edukaciju učenika  po osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, te realizaciju akcije pošumljavanja u cijeloj BiH koja je predviđena za 25. oktobar 2014.

Ciljevi ovog zajedničkog projekta između Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Udruženja građana „Ruke“ jesu zaštita prirodnih resursa, promocija elementarne važnosti zaštite životne sredine, upravljanje promjenama koje će za rezultat imati kvalitetniju budućnost, edukaciju mladih naraštaja i održiv okoliš. Realizacijom planiranih projektnih aktivnosti UG “Ruke” i OKBiH će na najbolji način dati svoj konkretan doprinos prevenciji od poplava i klizišta.