Sjednica Komisije za obnovu Olimpijskog muzija

Sjednica Komisije za obnovu Olimpijskog muzija

Piše: O. Lekić
Predsjednik OK BiH Siniša Kisić koji je ujedno i predsjednik Komisije za obnovu i rekonstrukciju Olimpijskog muzeja u Sarajevu, te članovi Komisije g-din Edin Numankadić direktor Olimpijskog muzeja, g-din Ivo Komšić gradonačelnik Grada Sarajevo, g-din Ivica Šarić ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, g-đa Claire Bodonyi ambasadorica Francuske u BiH, g-đa Jasmina Pašalić predsjednica Fondacije Sarajevo sce Evrope i g-din Amir Vuk Zec arhitekta, održali  su sjednicu Komisije za obnovu i rekontsrukciju Olimpijskog muzeja u Sarajevu u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH.

Na sjednici je zaključeno da se intenziviraju pripreme o rekontsrukciji treće faze obnove Olimpijskog muzeja u Sarajevu (obnova fasade i enterijera) u saradnji sa projektantom i akademikom Ivanom Štrausom, te grupom mladih arhitekata koji će izvršiti evaluaciju Projekta , prema novim potrebama i tehnološkim mogućnostima Olimpijskog komiteta BiH.

Francuska ambasadorica g-đa Claire Bodonyi je zadužena da obnovi kontakte sa Evropskom komisijom u Sarajevu oko odobrenja finansijskih sredstava za obnovu Olimpijskog muzeja u Sarajevu, a koja su dogovorena sa visokim predstavnikom EU g-dinom Peter Sorensenom.