RSS

Naše vijesti, tekstove i kolumne možete preuzeti korištenjem RSS feedova. RSS koristi XML jezik pomoću kojeg sadržaji web stranice postaju dostupni svima kroz popularne news aggregatore. Korištenjem RSS-a bit ćete automatski obavješteni o novim sadržajima u okviru naših stranica.

Kroz RSS Feed možete besplatno i automatski preuzeti sadržaje sa SportSport.ba. Nemojte krasti naše tekstove, nemojte trošiti vrijeme na copy/paste naših tekstova. Automatski preuzmite naše naslove.

Napominjemo da kopiranje naših tekstova nije dozvoljeno, te da je preuzimanje RSS feeda koji dajemo besplatno jedini legalan način preuzimanja sadržaja. Za tehničku podršku oko preuzimanja sadržaja kontaktirajte nas OVDJE.

Jedan od načina da integrišete RSS feed sa SportSport.ba na vašu web stranicu je da u postojeći HTML dodate java script koji možete generisati na stranici : http://www.rss-info.com/en_rssinclude-simple.html. Na ponuđenoj formi unesite osnovne elemente dizajna (boje, širina tabele…), a u polje „RSS URL:“ unesite link http://www.sportsport.ba/rss.php. Funkcija „Create HTML“ će proizvesti Java scriptu kod koju možete kopirati i umetnuti na vašu stranicu.

Ovo je primjer java skripte koja prikazuje RSS feed u tabeli širine 300px:

Ako primjetite da se slova č,ć,š,ž… ne prikazuju pravilno onda je potrebno da na početku HTML koda, odmah ispod <head>, dodate jednu liniju koda:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

RSS feedove možete iskoristiti i samo za brži pristup i čitanje naših vijesti kroz Internet browsere poput Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Opera i drugih ili korištenjem zasebnih programa za tu namjenu.

Ukoliko koristite jedan od navedenih browsera prilikom posjete stranicama SportSport.ba bit ćete automatski obavješteni o podršci za RSS (uz prisustvo naranđaste ikone koja simbolizira RSS podršku), dok naše RSS feedove možete dodati u vaš klijent i korištenjem adresa za pojedine feedove.

RSS je integrisan i u Windows Vista operativni sistem te ga možete iskoristiti kroz Feed Headlines gadget. Alternativno, na raspolaganju su vam i web bazirani RSS klijenti poput NewzCrawler, FeedDemon ili Google Reader.