• Traži

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Hrvački klub Bosna

 • adresa: Hamze Hume 2
 • telefon: +387 553 330
 • e-mail: -
 • web: -

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Mojmilo

 • adresa: Avde Palića 397
 • telefon: +387 62 824 327
 • e-mail: -
 • web: -

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Taekwondo akademija Zejd

 • adresa: Olimpijska dovrana Zetra
 • telefon: +387 33 458 800

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Centar

 • adresa: Derebent 8
 • telefon: +387 62 375 655

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Stari grad

 • adresa: Džinina 12
 • telefon: +387 33 459 179

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Aikido klub Morihei

 • adresa: Sarajevo
 • telefon: +387 61 769 454

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Bosna

 • adresa: Hamze Hume 2
 • telefon: +387 33 212 835

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Okinawa

 • adresa: Alojza Benca 2
 • telefon: +387 33 526 080

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Sarajevo ZOI 84

 • adresa: Avde Smajlovića 5
 • telefon: +387 33 655 665

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Aikido klub Misogi

 • adresa: Ledena dvorana Skenderija
 • telefon: +387 62 401 711

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Ipon

 • adresa: Hadži Idrizova 4
 • telefon: +387 61 158 707
 • e-mail: -
 • web: -

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Olimp

 • adresa: Hasana Sućeske 6
 • telefon: +387 61 823 755

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Novi Grad

 • adresa: Trg solidarnosti bb
 • telefon: +387 61 549 417

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Perfekt

 • adresa: Humska 630a
 • telefon: +387 61 382 793

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Champion Ilidža

 • adresa: Josipa Slavenskog 3
 • telefon: +387 63 918 918

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Ilidža

 • adresa: Aleja lipa 59
 • telefon: +387 62 942 181

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Shotokan (Sa)

 • adresa: Aleja Lipa 59
 • telefon: +387 66 141 520
 • e-mail: -
 • web: -

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Taekwondo klub Novi Grad

 • adresa: Lukavička do 121
 • telefon: +387 61 273 069

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Ushiro

 • adresa: Trg djece Dobrinje bb
 • telefon: +387 33 467 240
 • e-mail: -
 • web: -

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Kapiten - Ilidža

 • adresa: Šehitluci 10
 • telefon: +387 61 489 176

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Bushido

 • adresa: Jedileri 3
 • telefon: +387 61 147 187

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Taekwondo klub Tornado

 • adresa: Humska 656
 • telefon: +387 61 225 858

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Sensei

 • adresa: Azize Šaćirbegović 2
 • telefon: +387 61 203 693

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Sportski klub Opstanak

 • adresa: Asima Ferhatovića 2
 • telefon: +387 62 723 000

Sarajevo

Škola borilačkog sporta

Karate klub Tao

 • adresa: Envera Šehovića 3
 • telefon: +387 33 526 819
 • e-mail: -
 • web: -