Ajah20

Ajah20

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 85
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 44
Dislajkova 110
Prijava od korisnika 4
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 0