Ado_GTI

Ado_GTI

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 191
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 941
Dislajkova 112
Prijava od korisnika 0
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 10
Blokirao sam 11
Prate me 3
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima Guber Srebrenica
Vrijednost tima 3.500.000,00 KM
Osvojeni poeni 243
Pozicija (Global) 294