Impressum

Glavni i odgovorni urednik svih izdanja:
 • Adnan Beganović
Pomoćnici urednika:
 • Edmir Škorić
 • Midhat Šljivak
 • Endin Čaušević
Novinari:
 • Admin Čaušević
 • Samir Mlaćo
 • Eldar Ganibegović
 • Haris Zilić
Dopisnici:
 • Dino Kurbegović (Zenica)
 • Emir Dindić (Tuzla)
Foto i video:
 • Tahir Hebib
Dizajn i koncept:
 • Emir Haračić
Programiranje:
Lampa Studio d.o.o.
Android i iOS aplikacije:
Eurobit d.o.o.
Direktor:
 • Emir Haračić
Izdavač: