Impressum

Glavni i odgovorni urednik svih izdanja:

 • Adnan Beganović

Pomoćnici urednika:

 • Edmir Škorić
 • Midhat Šljivak
 • Endin Čaušević

Novinari:

 • Admin Čaušević
 • Samir Mlaćo
 • Eldar Ganibegović
 • Haris Zilić

Dopisnici:

 • Dino Kurbegović (Zenica)
 • Emir Dindić (Tuzla)

Foto i video:

 • Tahir Hebib

Dizajn i koncept:

 • Emir Haračić

Programiranje:

Android i iOS aplikacije:

Direktor:

 • Emir Haračić

Izdavač: