SportSport.ba na svakom uređaju i platformi

Budite u toku sa svim sportskim dešavanjima i dok ste u pokretu. Više nije neophodno da sjedite pred računarom kako biste čitali vijesti na SportSport.ba. Najsvježije vijesti, kao i ostale sadržaji: livescore, praćenje dešavanja na terenima svih fudbalskih liga uživo, pregled video priloga, fotogalerija, pristup forumu, te dijeljenje sadržaja na društvene mreže.… sve to sada Vam je dostupno i kroz aplikacije za najpopularnije platforme i uređaje.

Izaberite download aplikacije za vaš uređaj: