Bajernovac

Bajernovac

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 559
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1525
Dislajkova 1386
Prijava od korisnika 52
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 7
Prate me 2
Blokirali su me 2

Fantasy

Ime tima Bayern007
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 466
Pozicija (Global) 736