Bavarac1312

Bavarac1312

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 97
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 345
Dislajkova 113
Prijava od korisnika 3
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 1
Blokirao sam 1
Prate me 1
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima NK Scirocco
Vrijednost tima 3.050.000,00 KM
Osvojeni poeni 377
Pozicija (Global) 1564