BordoBijeli1946

BordoBijeli1946

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 361
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1567
Dislajkova 775
Prijava od korisnika 57
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 1
Prate me 0
Blokirali su me 2

Fantasy

Ime tima VogošćanskaLisica
Vrijednost tima 3.475.000,00 KM
Osvojeni poeni 1103
Pozicija (Global) 490