C.Banks

C.Banks

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 721
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 2034
Dislajkova 1031
Prijava od korisnika 18
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 1
Blokirao sam 0
Prate me 1
Blokirali su me 1

Fantasy

Ime tima FK Soko Drežnica
Vrijednost tima 3.475.000,00 KM
Osvojeni poeni 217
Pozicija (Global) 381