CeZenicaLik

CeZenicaLik

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 379
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1496
Dislajkova 364
Prijava od korisnika 17
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 1
Prate me 0
Blokirali su me 1