F1F

F1F

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 690
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1552
Dislajkova 743
Prijava od korisnika 100
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 3
Blokirao sam 12
Prate me 2
Blokirali su me 7