FudbalskiZnalac

FudbalskiZnalac

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 507
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 647
Dislajkova 938
Prijava od korisnika 38
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 1