Goran86

Goran86

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 1337
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 3980
Dislajkova 2093
Prijava od korisnika 125
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 1