MSOZ101

MSOZ101

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 340
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1654
Dislajkova 452
Prijava od korisnika 7
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 2
Prate me 0
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima OFK ŽiviNajs
Vrijednost tima 3.500.000,00 KM
Osvojeni poeni 1273
Pozicija (Global) 210