MaloPaznje

MaloPaznje

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 152
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 377
Dislajkova 359
Prijava od korisnika 5
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 1
Prate me 1
Blokirali su me 0