SportSport

Mirsad1705

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 478
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1388
Dislajkova 780
Prijava od korisnika 10
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 11
Prate me 0
Blokirali su me 1