NKZ1922

NKZ1922

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 1165
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 3795
Dislajkova 1628
Prijava od korisnika 75
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 5
Prate me 0
Blokirali su me 6

Fantasy

Ime tima Dragon of Bosnia
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 682
Pozicija (Global) 798