PapaK

PapaK

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Banovan
Broj komentara 679
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1715
Dislajkova 871
Prijava od korisnika 76
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 1
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 3