Salence

Salence

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 471
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1052
Dislajkova 282
Prijava od korisnika 5
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 1
Blokirao sam 7
Prate me 3
Blokirali su me 0