SonPen1946

SonPen1946

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 1074
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 6380
Dislajkova 4971
Prijava od korisnika 146
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 8

Fantasy

Ime tima FK Sarajevo
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 581
Pozicija (Global) 1324