adnan73

adnan73

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 11
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 26
Dislajkova 19
Prijava od korisnika 0
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 1
Blokirao sam 3
Prate me 0
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima ilovača73
Vrijednost tima 3.450.000,00 KM
Osvojeni poeni 240
Pozicija (Global) 311