denimen9

denimen9

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Banovan
Broj komentara 2629
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 6422
Dislajkova 7205
Prijava od korisnika 2821
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 103
Prate me 1
Blokirali su me 3

Fantasy

Ime tima Sportska Elegancija
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 639
Pozicija (Global) 1006