milivoje

milivoje

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 1099
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 3129
Dislajkova 5497
Prijava od korisnika 111
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 3
Prate me 1
Blokirali su me 2