papagaj

papagaj

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 920
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 3192
Dislajkova 2392
Prijava od korisnika 93
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 3