SportSport

realista1982

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 805
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 3820
Dislajkova 912
Prijava od korisnika 19
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 1
Blokirali su me 2

Fantasy

Ime tima Sloboda Tuzla
Vrijednost tima 3.450.000,00 KM
Osvojeni poeni 762
Pozicija (Global) 508