redbull

redbull

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 648
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 5162
Dislajkova 1495
Prijava od korisnika 20
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima NK Čelik
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 741
Pozicija (Global) 575