tarchi

tarchi

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 146
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 225
Dislajkova 104
Prijava od korisnika 5
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 1
Prate me 0
Blokirali su me 1