user1579409590

user1579409590

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 160
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 313
Dislajkova 310
Prijava od korisnika 1
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 1