user1582456981

user1582456981

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 848
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 2736
Dislajkova 630
Prijava od korisnika 9
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 2
Blokirao sam 0
Prate me 2
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima F.K Željezničar Đema
Vrijednost tima 3.460.000,00 KM
Osvojeni poeni 1018
Pozicija (Global) 623