user1594661629

user1594661629

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 62
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 192
Dislajkova 201
Prijava od korisnika 9
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 2
Prate me 0
Blokirali su me 1