user1604155860

user1604155860

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 418
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1193
Dislajkova 376
Prijava od korisnika 2
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 1