user1614932756

user1614932756

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 318
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1117
Dislajkova 554
Prijava od korisnika 3
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 1