user1655232295

user1655232295

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 43
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 110
Dislajkova 112
Prijava od korisnika 7
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima BoracBL-RS
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 0
Pozicija (Global) 0