user1655831611

user1655831611

Osnovni podaci

Spol -
Status Aktivan
Broj komentara 643
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 667
Dislajkova 658
Prijava od korisnika 27
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 3

Fantasy

Ime tima Zrinjski sampion
Vrijednost tima 0,00 KM
Osvojeni poeni 106
Pozicija (Global) 778