user1659354598

user1659354598

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 675
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 1113
Dislajkova 1129
Prijava od korisnika 300
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 3