user1659566597

user1659566597

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 71
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 116
Dislajkova 37
Prijava od korisnika 5
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 0

Fantasy

Ime tima FK VELEŽŽŽŽ
Vrijednost tima 1.725.000,00 KM
Osvojeni poeni 346
Pozicija (Global) 1909