user1676286668

user1676286668

Osnovni podaci

Spol -
Status Aktivan
Broj komentara 768
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 603
Dislajkova 394
Prijava od korisnika 27
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 2
Prate me 1
Blokirali su me 0