user1678193389

user1678193389

Osnovni podaci

Spol Muški
Status Aktivan
Broj komentara 125
Ocjena -

Popularnost

Lajkova 144
Dislajkova 131
Prijava od korisnika 7
Prijava od admina 0

Korisnici

Pratim 0
Blokirao sam 0
Prate me 0
Blokirali su me 0