Uslovi korištenja

Strogo je zabranjeno preuzimanje tekstualnih sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez dozvole izdavača. Sadržaj na portalu SportSport.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist SportSport d.o.o. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Forum

Forum SportSport.ba je u privatnom vlasništvu portala SportSport.ba i na njemu vrijede pravila koja određuje vlasnik portala. Svi korisnici foruma prihvataju sljedeća pravila i uslove:

SportSport.ba forum je bosanskohercegovački sportski forum. Posvećen je diskusijama o sportu u našoj zemlji i svijetu, druženju i razmjenama iskustava ljubitelja sporta, Bosanaca i Hercegovaca. Ostali korisnici foruma su dobrodošli kao dragi gosti i u skladu s tim trebaju se i ponašati.

Na našem forumu i u komentarima nije dozvoljeno:

 • Psovke i bilo kakvo vrijeđanje članova foruma, administracije i uposlenih na portalu SportSport.ba
 • Svi oblici vjerske, nacionalne, polne i rasne netrpeljivosti
 • Uvrede na račun Bosne i Hercegovine i njenih simbola, negiranje državnosti BiH, njene cjelovitosti i jednistvenosti ili državnih simbola
 • Veličanje i opravdavanje protuzakonitih dijela, kao i pozivi na vršenje istih
 • Diskusija o političkim temama, te temama koje nisu vezane za sport (osim na dijelu foruma gdje su dopuštene laganije teme, ali ne i one sa političkim sadržajem)
 • Poticanje na mržnju i/ili huliganizam
 • Lažno predstavljanje, ugrožavanja identiteta članova foruma, objavljivanje tajnih i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe, kao i  lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama
 • Prijetnje i pozivi na fizički obračunom
 • Objavljivanje i/ili slanje reklamnih ili promotivnih materijale na javnim ili privatnim porukama
 • Spamiranje
 • Javne diskusije o radu administratora i moderatora 

Na forumu SportSport.ba nije dozvoljeno registrovati više profila ili  registrovati se ponovo ukoliko ste već banovani.

SportSport.ba zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja rezultuje iz poruka koje ste slali na forumu.

SportSport.ba nije odgovoran za sadržaj poruka objavljenih na forumu i u komentarima tekstova. Poruke na forumu i komentari odražavaju isključivo stavove njihovih autora, a nikako i stavove portala SportSport.ba.

Potpun pravilnik SportSport.ba foruma potražite na podforumu "Help".

Uslovi korištenja portala SportSport.ba i foruma SportSport.ba će biti dopunjavani ili izmijenjeni, a važeći su uslovi koji su trenutno objavljeni na portalu SportSport.ba.

Istraživanja posjećenosti

U svrhu istraživanja posjećenosti internetskih medija Fistnet d.o.o. (DotMetrics) u suradnji s Ipsos d.o.o. prikuplja podatke o posjećenosti web stranica. Više o politikama privatnosti koje DotMetrics koristi u svom radu možete vidjeti na sljedećem linku. Preuzmite politiku zaštite ličnih podataka.