Krupa ostaje bez napadača?

Sprema se na inostrani angažman

Krupa ostaje bez napadača?