Ćiro zove Bilbiju iz Borca

Mi­ro­slav Bla­že­vić, se­le­ktor fu­dbal­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH, sa su­pru­gom Zden­kom bio je u ra­dnoj po­sje­ti Sa­ra­je­vu.

Ćiro zove Bilbiju iz Borca
Iz "Evro­pe" gdje je sa su­pru­gom Zden­kom bo­ra­vio, slu­čaj­no ili ne Ći­ro je pro­še­tao od Vi­je­ćni­ce do Prin­ci­po­vog mos­ta. Ta­mo gdje je ubi­jen Franc Fer­di­nand.

- Ne idi do­le, za­vršit ćeš kao Fer­di­nand - pla­čnim je gla­som mo­li­la go­spo­đa Bla­že­vić, ka­da je Mi­ro­slav re­kao da ide u Sa­ra­je­vo.

Is­kre­no, ni­ko ko je že­lio do­bro fu­dba­lu, ni­je se ra­do­vao do­las­ku Bla­že­vi­ća. Ne zbog nje­ga, već zbog onih ko­je je on svo­jim do­las­kom spa­sio, izvu­kao iz ži­vog bla­ta. Da­nas mu je na­vi­ja­čki puk za­hva­lan što je bh. re­pre­zen­ta­ci­ju do­veo na ko­rak do ba­ra­ža. Ni­ko vi­še ne pri­ča o "ga­le­ri­ji" ra­znih li­ko­va u Sa­ve­zu.

- Me­ni je sa­mo do us­pje­ha, do ve­se­lja na­še ra­je, do pro­mo­ci­je na­še na­pa­će­ne, ali po­no­sne Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne - pri­čao je Bla­že­vić dok je na sa­ra­jev­skom aero­dro­mu sa su­pru­gom če­kao let za Za­greb.

Ći­ri­ni su dže­po­vi pu­ni pa­pi­ri­ća, za­pi­sa, te­le­fo­na, re­zer­va­ci­ja za ula­zni­ce...

- Uvje­rio sam se, a to su mi pot­vrdi­li mno­gi, da Ne­ma­nja Bil­bi­ja iz Bor­ca za­slu­žu­je po­ziv. Do­bit će šan­su, ne za­to što je Ne­ma­nja već što je ve­li­ki po­ten­ci­jal. Ho­će me ove Ne­ma­nje, je­si vi­dio ču­de­snog Su­pi­ća, a i ra­ja vo­li Ne­ma­nju - na svoj je na­čin ko­men­ti­rao Ći­ro Bla­že­vić.

Ra­du­je se opo­rav­ku Ke­na­na Ha­sa­gi­ća, ne bri­ne za ko­lo­sal­nog Emi­ra Spa­hi­ća, pre­bri­nuo je sve bri­ge zbog Edi­na Dže­ke, plješ­će Sa­li­ho­vi­ću i Pja­ni­ću...

- Ipak sam si­ne, za­bri­nut. Es­to­ni­ja je na­ga­zna mi­na. U Ta­li­nu ne smi­je bi­ti pod­cje­nji­va­nja, Es­to­ni­ju mo­ra­mo shva­ti­ti kao bit­ku za ži­vot, a on­da pro­tiv Špa­ni­je spe­ktakl - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

Komentari (0)

Ostalo još 1500 karaktera

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora/ica, a ne nužno i stavove portala SportSport.ba te portal ne može i neće odgovarati za sadržaj tih kometara. Komentari koji sadrže vrijeđanja, psovanja i vulgaran riječnik mogu biti uklonjeni bez najave i objašnjenja, ali to ne obavezuje SportSport.ba da obriše sve komentare koji krše pravila. Čitanjem prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim uvjerenjima.