Podrška EIF-a i UniCredita namijenjena inovativnim MSP u CIE povećana na milijardu eura

Evropski investicioni fond (EIF) i UniCredit dogovorili su se da povećaju garanciju InnovFin-a za MSP sa ciljem poboljšanja pristupa izvorima finansiranja za inovativna mala i srednja preduzeća, te kompanije male i srednje kapitalizacije u devet zemalja. 

Podrška EIF-a i UniCredita namijenjena inovativnim MSP u CIE povećana na milijardu eura

Ovaj novi sporazum omogućava UniCreditu da, putem svojih devet banaka i šest leasing društava, širom centralne i istočne Evrope, ponudi dodatno finansiranje u vrijednosti od 500 miliona EUR inovativnim kompanijama u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji. To znači da će MSP i kompanije male i srednje kapitalizacije u tim zemljama imati pristup sredstvima od ukupno 1 milijardu EUR putem široke mreže UniCredita u regiji CIE.

Ova transakcija koristi prednost podrške Horizonta 2020, koji predstavlja Okvirni program EU za istraživanje i inovacije, kao i Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) – središta Investicionog plana za Evropu.
Banke u Bosni i Hercegovini i Srbiji, te leasing društvo u Srbiji koristit će podršku garancije koju daje EIF, a koja je podržana kroz program Horizont 2020, dok će ugovore o garancijama sa bankama i leasing kompanijama u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Sloveniji podržati EFSI, finansijski stub Investicionog plana za Evropu.

Lilyana Pavlova, potpredsjednica EIB je rekla: „Ovo drugo povećanje krovne transakcije UniCredita svjedoči o uspješnoj saradnji EIF-a i UniCredita. Idući naprijed, nadamo se da ćemo, oslanjajući se na naš postojeći odnos, nastaviti da zajedno stvaramo efikasne načine pružanja podrške onima kojima je potrebna, te na taj način ispuniti ciljeve naše politike. Ovo ima još veći značaj pri suočavanju sa tržišnim nedostacima u regiji CIE. “ Alessandro Tappi, izvršni direktor za investicije EIF-a je dodao: „Danas potpisani sporazum povećat će ukupni portfelj sa 500 miliona EUR na 1 milijardu EUR u korist oko 1.300 MSP i kompanija male i srednje kapitalizacije. Ovaj rast dokaz je opredijeljenosti EIF-a i UniCredita unapređenju pristupa izvorima finansiranja za MSP koji posluju u centralnoj i istočnoj Evropi“.

Gianfranco Bisagni i Niccolò Ubertalli, izvršni direktori Komercijalnog bankarstva UniCredita u CIE, rekli su: „U posljednjih osam godina, UniCredit je pokrenuo više od deset inicijativa u saradnji s EIF-om širom CIE, ukupnog kapaciteta preko 1,7 milijardi EUR, uključujući JEREMIE, RSI, inicijativu za MSP, COSME, plasman za mikrofinansiranje, WB EDIF, Fond sredstva u okviru EAFRD, EaSI i InnovFin SMEG. Ti instrumenti su već iskorišteni preko 50%, a koristi od njih je imalo više od 5.000 klijenata u regiji.

Zahvaljujući InnovFin SMEG-u, više od 350 klijenata je već dobilo podršku za razvoj svojih inovativnih projekata. Udvostručenjem našeg krovnog plasmana na 1 milijardu EUR, mi možemo dodatno olakšati razvoj inovativnih MSP-a u svim zemljama CIE, omogućujući lakši pristup finansiranju i podržavajući lokalnu privredu. Time još više ističemo svoju punu posvećenost pružanju usluga klijentima u regiji centralne i istočne Evrope“.

Ova transakcija odražava opredijeljenost EU da brzo pokrene konkretne inicijative usmjerene na ubrzanje kreditiranja i izdavanja garancija, čime se može povećati broj radnih mjesta i rast u EU.

O EIF-u

Evropski investicioni fond (EIF) spada u Grupaciju Evropske investicione banke. Njegova osnovna misija je pružanje podrške evropskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) pomažući im da pristupe izvorima finansiranja. EIF kreira i razvija poduzetnički i razvojni kapital, garancije i mikrofinansijske instrumente, koji su konkretno namijenjeni tom tržišnom segmentu. U toj ulozi, EIF podstiče ciljeve EU na polju podrške inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu, rastu i zapošljavanju. Više informacija o radu EIF-a u sklopu EFSI možete naći ovdje.

O UniCreditu

UniCredit je jednostavna i uspješna panevropska komercijalna banka, sa potpuno integrisanim segmentom KIB, koja stavlja na raspolaganje jedinstvenu mrežu u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Evropi svojoj širokoj bazi klijenata. UniCredit nudi klijentima i lokalnu i međunarodnu ekspertizu, uz nenadmašan pristup vodećim bankama na 14 svojih glavnih tržišta putem evropske bankarske mreže koja uključuje: Italiju, Njemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

Oslanjajući se na međunarodnu mrežu predstavništava i podružnica, UniCredit opslužuje klijente u još 18 zemalja širom svijeta.

O Investicionom planu za Evropu

Evropski fond za strateška ulaganja (EFSI) glavni je stub Junckerovog plana i pruža garancije za prvi gubitak, omogućujući EIB-u da ulaže u više projekata koji često nose veće rizike. EFSI je već dao opipljive rezultate. Očekuje se da će projekti i sporazumi, odobreni za finansiranje u okviru EFSI fonda, pokrenuti više od 458,8 milijardi EUR investicija i podržati više od 1 milion MSP u 28 država članica.

Više informacija o rezultatima Investicionog plana za Evropu možete naći ovdje.

O InnovFin-u

Plasman za izdavanje garancija InnovFin SME uspostavljen je u sklopu inicijative “EU InnovFin finansiranje za inovatore” uz podršku Horizonta 2020. On pruža garancije i kontragarancije za finansiranje zaduženja u rasponu od 25.000 EUR i 7,5 miliona EUR kako bi se poboljšao pristup kreditnom finansiranju za inovativna mala i srednja poduzeća i kompanije male i srednje kapitalizacije (do 499 zaposlenih).

Plasmanom upravlja EIF, a realizira se putem finansijskih posrednika, banaka i drugih finansijskih institucija, u državama članicama EU i pridruženim zemljama. Prema ovom mehanizmu, EIF izdaje garancije finansijskim posrednicima u odnosu na udio njihovih gubitaka nastalih uslijed finansiranja zaduženja pokrivenog plasmanom.