Žestok napad na djevojku zbog koje smo zavoljeli Seriju B

Šta će biti s fotografijama?

Žestok napad na djevojku zbog koje smo zavoljeli Seriju B