S 23 je dotakao vrh, ali ubrzo je za ovog dječaka krenuo strmoglav pad

Fudbalski put je nekad surov

S 23 je dotakao vrh, ali ubrzo je za ovog dječaka krenuo strmoglav pad