"Zar blaženi čovječe nisi mogao da koristiš kondom?"

Diegova prijateljica Raffaella se pita

"Zar blaženi čovječe nisi mogao da koristiš kondom?"

1